شرکت راهبر فرایند آریا

شرکت «راهبر فرآیند آریا» (RFA) به عنوان زیرمجموعه‌ای از گروه «نماد صنعت پارس» با هدفِ "بهره‌برداری از صنایع معدنی به‌ویژه بهره‌برداری از خطوط فرآوری فلزات معدنی"، به ثبت رسید.گروه نماد صنعت پارس به‌عنوان یک هلدینگ سرمایه‌گذاری فناوری محور، شرکت‌های مختلفی را در حوزه فعالیت‌های تولید و استقرار تجهیزات نیروگاهی و صنعتی بنیان کرده است؛ شرکت‌هایی نظیر فکور صنعت تهران(FST) و فکور مغناطیس اسپادانا(FMS) که به عنوان شرکای تجاری شرکت راهبر فرآیند آریا، با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرو، نوآوری و توانمندی‌های منابع انسانی خود فعالیت می کنند.همچنین در حال حاضر، کارخانه‌ها و مجتمع‌های مختلفی به ‌واسطه قابلیت‌ها، عملکرد و اهداف پیش روی شرکت راهبر فرآیند آریا در زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند. رویکرد شرکت ایجاد منافع برای ذینفعان و نگاه برد- برد با آن‌هاست، به صورتی که در دوران بهره‌برداری علاوه بر دریافت خدمت، بهینه‌تر از سایر خدمت دهندگان، مشتریان شاهد ارتقا مجموعه‌شان از لحاظ کیفیت، بهره‌وری، تکنولوژی و سرمایه انسانی هستند.در نگاهی کلی می توان خطی مشی این مجموعه را مبتنی بر 3 محور کلی دانست: پایداری محیط زیست، نوآوری و بهره وری حداکثری. در حوزه پایداری و نگاه سبز، برنامه ی شرکت تمرکز بر بهره‌برداری بیشینه از مواد معدنی و بازیابی آب ورودی به فرآیند تولید است.همچنین در حوزه ی نوآوری، تمرکز بر بهبود سیستم ها و در حوزه ی بهره وری، تاکید بر سیستم های اطلاعاتی و بهره گیری از دانش IT، اساس چارچوب فعالیت های شرکت را شکل می دهند. چشم‌انداز این شرکت، توسعه درحوزه فرآوری فلزات معدنی و حضور در بازارهای جهانی و ارائه خدمات بهره‌برداری در خارج از کشور به‌ویژه استرالیا است.