اندیش پرداز اوات

اندیش پرداز آوات یک شرکت دانش بنیان است که در زمینه سرمایه گزاری بر روی ایده های نو فعالیت مینماید.