کاریابی بین المللی مهرکام

شرکت کاریابی بین‌المللی مهرکام با اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کادری مجرب و با تجربه در عرصه کاریابی داخلی و بین‌المللی و همچنین مشاورینی توانمند و آشنا با قوانین کار در کشورهای مختلف جهان، در حوزه‌های مختلف علمی، تکنیکی و عملیاتی اقدام به شناسایی نیروی کار با استعداد، متخصص، ماهر و نیمه ماهر با توانمندیهای مختلف در سراسر کشور می‌نماید و قادر است تا افراد را متناسب با نیاز کشورهای مقصد و قابلیت‌های شخصی و تکنیکی جهت امکان کار و تجربه اندوزی بهتر گزینش و اعزام نماید.| www.mehrkamjobs.com/

شرکت کاریابی بین‌المللی مهرکام با اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کادری مجرب و با تجربه در عرصه کاریابی داخلی و بین‌المللی و همچنین مشاورینی توانمند و آشنا با قوانین کار در کشورهای مختلف جهان، در حوزه‌های مختلف علمی، تکنیکی و عملیاتی اقدام به شناسایی نیروی کار با استعداد، متخصص، ماهر و نیمه ماهر با توانمندیهای مختلف در سراسر کشور می‌نماید و قادر است تا افراد را متناسب با نیاز کشورهای مقصد و قابلیت‌های شخصی و تکنیکی جهت امکان کار و تجربه اندوزی بهتر گزینش و اعزام نماید.