نمایندگی و پخش محصولات حام

نماینده انحصاری محصولات حام در خراسان بزرگ | www.google.com

نمایندگی انحصاری محصولات غذایی حام بزرگترین تولیدکننده بیسکویت در ایراندر استان خراسان رضوی وشمالی و جنوبی اماده همکاری با نهادها و ارگانهای دولتی وشخصیبه صورت عاملیت و یا نمایندگی می باشدمدیرفروش.خانم روحی..09387422068