شرکت راهبر فرایند آریا

کارشناس حسابداری دارایی ثابت، مالیات و جمعداری اموال

https://jobexpert.work/?p=11046
  • دسته بندی شغلی :
  • محل همکاری :
  • نوع همکاری : تمام وقت،
  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی : مهم نیست
  • حداقل سابقه کار : مهم نیست
  • وضعیت نظام وظیفه : مهم نیست

*شرح وظایف:
-کدینگ و جمعداری اموال
-ثبت و محاسبه استهلاک
-تهیه صورت های مالی
-حسابداری تجهیزات سرمایه ای
-تهیه و رد کردن گزارش بیمه و مالیات
-بررسی و محاسبه مالیات
-تهیه اظهارنامه ها
-تهیه گزارشات مالی
-شرکت در جلسات دارایی و دریافت مدارک مربوطه

*توانایی ها و شایستگی های مورد نیاز:
-سابقه کاری 5 سال به بالا
-دقت بالا و ریزبینی
-تسلط به اصول حسابداری و قوانین بیمه و مالیات
-تسلط به امور دارایی
-توانایی کار در شرایط سخت و بحرانی
-پذیرش شرایطی نظیر اضافه کاری، مراجعه به ادارات مربوطه در صورت نیاز و ماموریت