روسای محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها

موضوع: ابلاغ دستورالعمل ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری

باسلام و احترام؛

در راستای نظارت بر آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در شغل آموزگاری (ابتدائی و استثنایی)، به پیوست نسخه ای از «دستورالعمل ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری» که طی نامه شماره 33959 مورخ 14‏/04‏/1401 به وزارت مذکور ابلاغ گردیده است، ارسال می شود خواهشمند است دستور فرمایند، نمایندگان آن سازمان در چارچوب دستورالعمل مذکور و با رعایت سایر مفاد قانونی بر فرایند ارزیابی تکمیلی وزارت یاد شده نظارت به عمل آورده و به صورت هفتگی گزارشی از نظارت خود را به نمایندگان معرفی شده از سوی این دفتر در کانال آزمون های استخدامی (موضوع نامه شماره 10616 مورخ 11‏/02‏/1402) ارسال نمایند.

 

منبع: سازمان اداری و استخدامی کشور

مطالب مرتبط