آیا با انواع استخدامی آشنایی دارید؟

آیا با انواع استخدامی آشنایی دارید؟ | یکی از مسائلی که در خصوص استخدام و بررسی قراردادهای استخدامی به آن اشاره می ‌شود، مسئله ی انواع قراردادهای استخدامی است. قراردادهای استخدامی را در ایران می توان به دو دسته ی استخدام های دستگاه ‌های خصوصی و مستقل و همچنین استخدام در سازمان های دولتی تقسیم بندی کرد. در هر دو نوع قرارداد ها، موضوع بازنشستگی، تامین اجتماعی و سایر مزایا لحاظ شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

به طور کلی در قراردادهای استخدامی، مسائل از نظر حقوقی قابل پیگیری و بررسی هستند اساساً این قراردادها به منظور تامین پشتوانه ی حقوقی برای هر دو طرف نوشته می شوند.

در ادامه با مقاله ی سایت جاب اکسپرت همراه باشید تا قبل از بررسی انواع استخدام، به طور کلی به مفهوم واژه ی استخدام بپردازیم.

آیا با انواع استخدامی آشنایی دارید؟
آیا با انواع استخدامی آشنایی دارید؟

استخدام کامل چیست؟

با گسترش تکنولوژی و پیشرفت جوامع مدرن و همچنین صنعتی شدن تمامی مجموعه های تولیدی و صنعتی، تامین نیروی کار و استخدام و همچنین بستن قرارداد با آنها شکل و بوی دیگری به خود گرفته است. در واقع شیوه های قرارداد بین کارگر و کارفرما به کلی تغییر کرده است. با تاسیس سندیکاهای کارگری همچنین صدور قوانین حمایتی از استخدام و شرایط آن تا حدودی شکل مدون و قانونی به خود گرفته است.

طبق شرایط امروزی کارفرما و نیروی کار، تعریف استخدام عبارت است از فرم نوشتاری صحبت های کتبی و شفاهی که بین کارمند و کارفرما رد و بدل شده و حاوی مطالب مهمی مانند ارائه خدمات و دستمزد خواهد بود و در واقع شخص مورد نظر برای انجام وظایف درج شده در این قراردادها به کار گمارده خواهد شد. سود حاصل از وظایف کارمند به کارفرما تعلق گرفته و کارفرما تعهد می کند که در قبال این سود به کارمند دستمزد پرداخت کند.

مفهوم استخدام چیست؟

همانطور که در توضیح انواع استخدام بیان کردیم، استخدام به معنای گمارده شدن افراد برای انجام وظایفی است که بر عهده ی آنها نهاده شده است. در مقابل آن کارفرما تعهد می کند که در قبال انجام وظایف دستمزد پرداخت کند. بحثی که در این زمینه وجود دارد مربوط به انواع بکارگیری نیروی کار است که به شیوه ی اداره ی کشورها و قوانین موجود در آن مربوط می شود.

امروزه تفکر و شرایطی که در اقتصاد کلیه ی کشور ها حاکم است ممکن است که دولت را در استخدام های دولتی به شدت محدود کرده و یا آن را از چرخه ی استخدام خارج کند. در این شرایط تنها شرکت های خصوصی تعیین کننده ی مقررات و قوانین و همچنین شیوه ی به کارگیری کارگران خواهند بود، اما نهادهای قانونگذار مدرن همواره به دنبال این بوده اند که بتوانند سلطه ی کارفرماهای تخصصی را بر کارگران و نیروهای انسانی کاهش داده و حقوق و مزایا و امنیت شغلی کارگران را به شرایط کاملاً انسانی و بشردوستانه نزدیک کنند.

استخدام ها و انواع قراردادهای استخدامی

اگر کارفرما دولت باشد معمولاً دستمزد بالاتری پرداخت شده و امنیت شغلی بیشتری در نظر گرفته می شود و دولت موظف به تامین نیرو و همچنین تامین دستمزد آنهاست در این شرایط مشخص است که امنیت شغلی افزایش پیدا خواهد کرد .

استخدام رسمی

به کارگیری منابع انسانی معمولاً به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود که استخدام رسمی یکی از انواع استخدامی است. این نوع استخدام در مورد موقعیت های شغلی ثابت در اداره جات و سازمان های دولتی است. این شیوه ی به کارگیری نیروی انسانی به صورت کاملاً رسمی با قراردادی خاص و همچنین شرایطی مشخص شده در مجموعه کاری و سازمان‌های دولتی تعیین شده و منابع انسانی معمولا در سمت استخدام شده ی خود به صورت دائم باقی می مانند تا زمانی که شرایط کار کردن مهیا باشد.

استخدام رسمی از امنیت شغلی بسیار بالایی برخوردار است در این شرایط و با همچین شیوه ی استخدامی کارفرما نمی تواند هر زمان که اراده کند نیروی انسانی را کاهش داده و یا اخراج کند. زمینه ی خدمات تامین اجتماعی برای لیست افرادی که با شیوه استخدام رسمی به کار گمارده شده اند کاملا مشخص خواهد بود و کارگران از مزایای آن به طور کامل برخوردار می‌شوند.

استخدام پیمانی

این قراردادها مشخص کننده ی انجام کار در مدت زمان مشخصی هستند. مدت زمانی که معمولا دائمی نیست. بنابراین هیچ الزامی مبنی بر حضور دائمی افراد در پست هایی که به صورت پیمانی انجام کار می کنند وجود ندارد. در این شیوه ی استخدامی، تمامی قوانین کار مانند استخدام رسمی و بیمه نیز برای استخدام های پیمانی وجود دارد. فراموش تکنید که در این شیوه قرارداد، تمامی قوانین کار به شکل استخدام رسمی شامل حال فرد نخواهد شد اما باز هم بسیاری از شرایط و موقعیت ها در ان لحاظ شده است و البته بیمه نیز وجود خواهد داشت.

استخدام قراردادی

این شیوه ی استخدام و بکارگیری برای منابع انسانی، شرایط مناسبی ایجاد نمی کند، چرا که چارچوب های قرارداد به طور کامل مشخص نیست. در استخدام های پیمانی معمولا تمهیداتی برای تثبیت امنیت شغلی و موقعیت شغلی پیش‌بینی شده است و اما در استخدام قراردادی هیچگونه الزامی برای امنیت شغلی و بیمه وجود نخواهد داشت.

آیا با انواع استخدامی آشنایی دارید؟
آیا با انواع استخدامی آشنایی دارید؟

مراحل استخدام چیست؟

قبل از اینکه وارد فضای کار و همچنین شرایط کار و قرارداد نویسی شوید باید به خوبی با شرایط بیمه حقوق و قوانین اداره ی کار آشنا باشید. بعد از اینکه توانستید با استفاده از فرصت های شغلی موجود بسته به وضعیت تحصیلی و سابقه ی کارتان، شغل مورد نظر خود را پیدا کنید، قطعاً برای پذیرفته شدن در مصاحبه کاری و همچنین استخدام نیاز به تهیه و تنظیم رزومه کاری قوی مناسب دارید برای این کار بایستی رزومه اختصاصی تهیه کرده و برای شغل مورد نظر خود به کارفرما ارسال کنید.

حال اگر در تحلیل رزومه و رزومه نویسی مشکل دارید می توانید به سایت جامع اکسپرت مراجعه کرده تا در اسرع وقت مطابق با میزان سوابق و کارکرد شما رزومه کاری تخصصی خود را دریافت کنید. بعد از این که رزومه کاری خود را تهیه کردید به مصاحبه کاری دعوت خواهید شد که می توانید با ارائه ی رزومه کاری تان و همچنین مصاحبه شفاهی، امتیازات مناسب برای احراز شغل مورد نظر خود را به دست آورید در این مصاحبه، فرمهای استخدامی به داوطلب ارائه شده و اگر در مصاحبه حضوری نظر کارفرما جلب شود حتماً در مجموعه به کار گرفته خواهید شد.

اغلب قراردادهای اولیه برای کارگران به صورت آزمایشی است که معمولاً ممکن است دو هفته تا یک ماه و یا نهایتاً تا ۳ ماه به طول انجامد و اگر در این مدت کارفرما از شما راضی باشد طبیعتاً قرارداد آزمایشی را تبدیل به قرارداد دائمی خواهد کرد. برای شروع کار به صورت توافقی دستمزد میزان دستمزد تعیین خواهد شد و شرایط بیمه نیز کاملاً در قرارداد ذکر شده و بعد از آن شما مشغول به کار می‌ شود.

تعریف جذب و استخدام

تمامی شرکت ها و سازمان های خصوصی معمولاً به دنبال بهبود پیشرفت کارشان هستند که این کار تنها با در اختیار گرفتن نیروهای متخصص و ماهر امکان پذیر است سازمان ها همواره به دنبال افرادی هستند که ماهر و کاملا انعطاف پذیر بوده و خود را با شرایط کار تطبیق دهند و نهایتاً اینکه برای مجموعه سودآور باشند.

یکی از مهم‌ترین قسمت های شرکت و سازمان ها، نقش منابع انسانی و به کارگیری نیروی متخصص است یا به عبارت دیگر بخش استخدام و صدور آگهی استخدام برای نیازمندی های شغلی است. اگر در این بخش فعالیت ها به صورت اصولی و حرفه‌ای انجام شود، نیروی کار بسیار پویا و فعالی به مجموعه اضافه خواهد شد که در ازای دریافت دستمزد، سود آوری بسیار بالایی برای شرکت‌ها خواهد داشت.بنابراین استخدام و جذب نیرو توسط شرکت های دولتی و خصوصیمی‌تواند در آینده کشور و همچنین سازمان های مورد نظر تاثیر بسزایی داشته باشد. در مورد استخدام های دولتی اغلب پذیرفته شدن در این گونه شغل ها با برگزاری آزمون های استخدامی همراه است.

دلیل هماهنگی و یکپارچه سازی شیوه های استخدام دولتی معمولا این است که در مجموعه ها و سازمان های خصوصی معمولا خود کارفرما مشخص می کند که چه نیرویی برای شرکتش مناسب و کارآمد است و کارکرد فرد استخدامی تاثیر مستقیمی بر سود مجموعه دارد اما در استخدام های دولتی چنین نیست. اگرچه اما ممکن است که سود و زیان بر عملکرد افراد تاثیر خاصی نداشته باشد اما به کارگیری افراد غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای باعث بروز مشکلات و تخلفاتی می شود که سازمانهای دولتی بایستی بر آن ها نظارت داشته باشند.

آیا با انواع استخدامی آشنایی دارید؟
آیا با انواع استخدامی آشنایی دارید؟

سخن آخر

حال که با مفهوم استخدام و همچنین انواع استخدامی و یا به عبارتی انواع قراردادهای استخدام آشنا شدید اگر به دنبال فرصت های شغلی و یا جستجوی شغل مورد نظر خود هستید می‌توانید به سایت کاریابی جاب اکسپرت مراجعه کرده در قسمت نیازمندیها و انواع آگهی استخدام، شغل مورد نظر خود را پیدا کنید و البته برای تهیه رزومه کاری و تخصصی خود می توانید با با استفاده از رزومه ساز سایت کاریابی جاب اکسپرت رزومه ی مناسب و کارفرما پسند خود را دریافت کنید.

پس فرصت را از دست نداده و همین حالا به سایت جاب اکسپرت مراجعه کنید، چرا که قطعا می توانید با توجه به تجربه ی کاری و مهارت خود و همچنین شرایط زندگی و شغلی خود، تمامی فرصت های شغلی را مرور کرده و خیلی سریع شغل مورد نظر خود را پیدا کنید. البته لازم به ذکر است که این سایت کاریابی تخصصی هم نیازمندیهای کارفرمایان را ثبت کرده و هم نیازمندی های شغلی افراد را پوشش می دهد.

مطالب مرتبط